Nederland en seksuele intimidatie. Wat is jouw beleving?

In Rotterdam zijn ze het zat. Per 1 januari 2018 is de insteek om de woorden ‘hé, pssst, meisje’ strafbaar te stellen. De boete kan oplopen tot een maximum van 4100 euro óf drie maanden gevangenisstraf. Hiervoor wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Rotterdam gewijzigd, aldus wethouder Joost Eerdmans van Veiligheid.

Eenieder die in Rotterdam een dame op straat nasist, achternaloopt, seksueel benaderd of lastigvalt kan per 1 januari 2018 deze verandering merken. Aankomende maand – juli 2017 – zullen de Rotterdamse handhavers al beginnen met het introduceren van dit fenomeen.

Acht van de tien vrouwen in Rotterdam hebben aangegeven last te hebben van het nagesis. Je hoort je veilig te voelen op straat.
Deze manier van handhaven is al eerder geïntroduceerd in Amsterdam. In Amsterdam wordt echter redelijk weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te straffen door de handhavers.

Wat is een APV voor de leek?
Een APV is een gemeentelijke verordening en is op gemeentelijk niveau vastgesteld. Uit de Gemeentewet is voortgevloeid dat iedere gemeente de bevoegdheid heeft dit soort wetgeving op te stellen. Deze bevoegdheid is gegeven om vanuit de gemeenteraad, het College van Burgermeester en wethouders of de burgemeester het doel te hebben om de gemeente netjes en leefbaar te houden in het algemeen. De verordening geldt in de gemeente en heeft geen strekking naar buiten, daarom heeft deze aanpassing de bevoegdheid om alleen te gelden in de gemeente Rotterdam. Dit geldt overigens voor eenieder die zich in de gemeente Rotterdam bevindt, inwoner of bezoeker.

De sancties die hieruit voortvloeien zijn weerlegd in de gemeentewet. De handhavers kunnen middels dit artikel handhavend optreden en sanctioneren bij overtredingen.

Ik vind het persoonlijk een goede introductie. Als vrouw voel je je soms niet erg prettig in een stad, waar veel mannen je naroepen of iets dergelijks. Het ligt er trouwens wel aan hoe je er zelf mee omgaat. Maar, waarom zou je het niet voorkomen als het kan? Toch? 😉

Wat is jouw mening hierover? Ik hoor het graag.

De link naar de aankondiging vind je hier.

Love, Annemiek

Comments are closed.

Close